Alnis
Esi aktīvs jelgavnieks,
iesaisties pilsētas sakārtošanā ar interneta palīdzību!

Palīdzība

Kartes lietošana

Kartē var pārvietoties nospiežot un neatlaižot kreiso peles taustiņu brīvā vietā uz kartes un pārbīdot peles kursoru.

Ja nepieciešams karti pietuvināt, izmantojat kartes pietuvināšanas pogu -  , ja attālināt, tad attālināšanas pogu - .

Problēmu kartē ir pieejami vairāki karšu veidi, tiem var piekļūt atverot papildus izvēlni nospiežot uz pogas - , kartes labajā augšējā malā. Atvērsies saraksts ar pieejamajiem karšu veidiem. Kartes veidus var nomainīt nospiežot uz veida nosaukuma.

Problēmas pieteikšana

Problēmu var pieteikt nospiežot sākumlapā uz lielās pogas: .

Ja esat jau reģistrēts lietotājs, jums atvērsies problēmas pieteikšanas forma. Ja neesat vēl reģistrējies vai neesat autorizējušies sistēmā, tad varēsiet izvēlēties vai pieslēgties ar savu lietotāju, reģistrēties vai ievietot problēmu kā anonīms.

Piesakot problēmu jānorāda problēmas tips, veids, adrese, fotogrāfija un apraksts.

Problēmas tipu ievada izvēloties vienu no piedāvātajiem variantiem. Piemēram, ja problēma ir saistīta ar ceļa zīmēm, tad jāizvēlas "Ceļa zīme", ja ar ielas apgaismojumu, tad "Ielas apgaismojums".

Ir pieejami divi problēmas veidi - sūdzība un ierosinājums. Izvēlaties atbilstošāko savai problēmai.

Adresi izvēlieties no pieejamo ielu saraksta. Ielas numuru jāievada ar skaitļiem un vai burtiem. Mājas lapa mēģinās pati noteikt atrašanās vietu un ievietot tur karodziņu.

Aprakstā nepieciešams īsi aprakstīt problēmas būtību. Apraksta maksimālais garums ir 255 simboli.

Kā arī nepieciešams norādīt problēmas atrašanās vietu kartē. Ja adrese ir atrasta adrešu reģistrā, karodziņš kartē jau būs novietots automātiski. Arī automātiski novietotu karodziņu var precizēt, norādot precīzāk problēmas atrašanās vietu.

Ja karodziņš nav novietots automātiski, to var novietot norādot ar peles kursoru uz vēlamās vietas kartē un nospiežot peles kreiso taustiņu. Kartes manipulācijai ir pieejamas tās pašas funkcijas kas minētas augstāk. Lai precīzāk novietotu karodziņu vēlams pietuvināt karti izmantojot  pogu.

Lai pabeigtu procesu nepieciešams nospiest uz pogas .

Problēmu apstrāde

Jaunizveidotie pieteikumi tiek nosūtīti administratoram apstrādei. Administrators problēmu pieprasījumus var apstiprināt vai noraidīt. Kamēr pieteikums nav apstrādāts, tas nav pieejams apskatei citiem mājas lapas lietotājiem.

Pēc apstiprināšanas problēmas karodziņš nomaina statusu uz "pieņemts". Atkarībā no tā kā norit problēmas risināšana, karodziņš mainīs savu statusu, līdz sasniegs statusu "atrisināts".

Atrisinātie karodziņi mājas lapā rādīsies ierobežotu laiku.