Alnis
Esi aktīvs jelgavnieks,
iesaisties pilsētas sakārtošanā ar interneta palīdzību!

Par portālu

Lai pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” nekavējoties varētu reaģēt uz iedzīvotāju fiksētajām problēmām pilsētā, kas ir iestādes kompetencē, projekta „Pašvaldības un privātās partnerības veicināšana Jelgavas pilsētas ielu apsaimniekošanā” gaitā izveidota ģeogrāfiskās informācijas sistēmas jeb ĢIS interaktīvā WEB karte karte.pilsetsaimnieciba.lv. JPPI „Pilsētsaimniecība” tā ir iespēja operatīvi reaģēt uz iedzīvotāju konstatētajām tehniskas dabas problēmām, piemēram, ielu un ceļu uzturēšanā, ielu apgaismojuma nodrošināšanā, plūdu apdraudējuma situācijās, un tās novērst, kā arī nodrošināt atgriezenisko saikni ar kartes lietotājiem, savukārt iedzīvotājiem – iespēja nebūšanas darīt zināmas atbildīgajiem dienestiem un pēc tam sekot līdzi identificēto problēmu novēršanas darbiem kartē.

ĢIS interaktīvā WEB karte iedzīvotājiem nodrošina iespēju ne tikai ar īpašu „karodziņu” atzīmēt fiksētās problēmas vietu, bet arī pievienot un „Pilsētsaimniecības” administratoram nosūtīt notikuma vārdisku aprakstu. Tiesa gan – šāda iespēja nodrošināta tikai sistēmā reģistrētiem lietotājiem, kuri norādījuši savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi. Jaunam lietotājam tiks saglabāta arī IP adrese, no kuras viņš pirmo reizi piereģistrējies. Šāda kārtība ieviesta, lai izvairītos no ļaunprātīgas „Pilsētsaimniecības” administratora maldināšanas un nepieciešamības gadījumā, piemēram, ja atbildīgajiem dienestiem problēmas novēršanas laikā radušies papildu jautājumi vai nepieciešams precīzāks problēmas atspoguļojums, varētu sazināties ar tās identificētāju. Tāpēc, lai izvairītos no pārpratumiem, svarīgi ir nepārprotami identificēt notikuma vietu un apstākļus, tas ir, ievadīt precīzu adresi vai kartē izdarīt precīzu notikuma vietas atzīmi, kā arī sniegt lakonisku un nepārprotamu situācijas aprakstu.

Reģistrējoties sistēmā, lietotājam ir iespēja savu fiksēto problēmu, kas atzīmēta ar „karodziņu”, padarīt „publisku” vai arī „personisku”. Proti, pirmajā gadījumā to būs iespēja redzēt visiem interaktīvās kartes lietotājiem, kas virtuāli varēs sekot līdzi novēršanas darbiem, bet otrajā – to redzēs tikai „Pilsētsaimniecības” administrators.

Tātad interaktīvās kartes lietotājiem nodrošināta iespēja kontrolēt atbildīgo dienestu reaģēšanas operativitāti un sekot līdzi identificēto problēmu novēršanas darbiem kartē pa posmiem.

Atzīme „sarkans karodziņš” apzīmē, ka saņemta informācija par faktu, tas ir, reģitrēta problēma; 
dzeltens – izpildē; 
zils – ilgtermiņa, 
savukārt ar zaļu „karodziņu” kartē tiek atzīmēts, ka darbs izpildīts un problēma novērsta.

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas interaktīvā WEB karte pieejama internetā: karte.pilsetsaimnieciba.lv